I realized that
I can be a leader
in my own way.
Niels Tønder
Chief physician at North Zealand
Hospital Heart Department .
READ MORE  
I always knew what I wanted,
but did not know if I dared.
Celia Weston
Ejer Artful Riding Los Angeles, USA.
READ MORE  
I turned a huge loss
into a contribution
for young people.
Caroline Klein
Founder DrugRebels
READ MORE  
Previous
Next

Gratis adgang til Pernille "Find dit formål?"

Gør som tusinde andre! Få 4 strategier og video hver uge med nye strategier til hvordan du kan blive mere produktiv, selvsikker og glad.

Dit fulde potentiale kræver sindsro i kroppen, adgang til hjertet og klare tanker. I Mindjuice Academy sparker vi døren ind på alle tre niveauer.

Vores tilgang er baseret op global visdom, struktureret til at skabe store resultater indeni dig i verden omkring dig.

Vi har samlet verdens ypperste viden omkring bevidst lederskab og performance, fra videnskab og visdomsteori, i en fusion af personlig power og kraftfuld kommunikation og dybt kendskab til dit eget potentiale. Vil du med?

Vores Coachuddannelse er en af få uddannelser i verden, som er godkendt af ICF.

You get our most valuable stamp of quality from our students.

CITA-testimonial.png
5/5
“My new knowledge is used to understand myself and my surroundings. I can accept behaviour instead of judging."
John Doe
Designer
CITA-testimonial.png
5/5
“My new knowledge is used to understand myself and my surroundings. I can accept behaviour instead of judging."
John Doe
Designer
CITA-testimonial.png
5/5
“My new knowledge is used to understand myself and my surroundings. I can accept behaviour instead of judging."
John Doe
Designer

Mindjuice Academy

Your full potential requires serenity in the body, access to the heart and clear thoughts. At Mindjuice Academy, we kick the door in on all three levels. Our approach is based on global wisdom and structured to create great results within you and in the world around you. We have gathered the world’s finest knowledge about conscious leadership and performance, from science to wisdom theory, in a fusion of personal power, powerful communication and deep knowledge of your own potential. Do you want to join?

Our online coaching course is one of the few educations in the world that is approved by ICF.